Les ENACH

LES ENACH escrit per Pilar Rubert Saura, coordinadora de XiCaEs Estem dins de la setmana de les malalties rares, també denominades minoritàries, però no per això menys importants, ja que …