CÀRREC

NOM

President

Enric Portalés Llop

Secretari General

Josep Ramos Mezquita

Patró

Celina Inmaculada Candau Ramos

Patró

Juan José Ortells Miravet

Patró

Joan Batalla Llorens

Patró

Ana Candau Vilanova

Patró

Mª Remedios Herrero Mompó

Patró

Enrique Cortés Corbató

Patró

Santiago Ramos Chabrera

Patró

Enric Reverter

Patró

Manuel Viciedo Colonques

Patró

Manuel Cubertorer Ayet

Patró

Manuel Martínez Torrecilla

Patró

Amelia Rovira García

Patró

Salvador Corona Adsuara

Patró

Consuelo Climent Nacher

Patró

Sergio Fuster Carda

Patró

Mª Pilar Guarque Balaguer