La Fundació va presentar la seua memòria d'activitats referent a l'exercici 2016 a l'Assemblea Cooperativa de socis de la Caixa Rural de Vila-real celebrada el 25 de maig de 2017. A continuació pots consultar els seus continguts i descobrir tota la labor social que realitza dintre de les seues arees d'actuació:

  • Promoció de l'economia social
  • Cultura i esport
  • Potenciació associativa 
  • Protecció assistencial i d'igualtat d'oportunitats
  • Sostenibilitat i medi ambient