La Fundació Caixa Rural Vila-real durà a terme una reforma integral del seu Centre Social per a fer-lo accessible i adaptar-lo a la nova normativa.

A aquest efecte, posem a disposició de les empreses interessades a dur a terme aquesta reforma, el projecte tècnic i el plec de condicions de contractació.

 

Projecte técnic

Condicions de contractació