Per sol·licitar una subvenció o material de Fundació Caixa Rural Vila-real s'ha de descarregar, completar el següent formulari, i fer-ho arribar al punt d'atenció de la Fundació al Centre Social (Plaça de la Vila, 3, Vila-real, Castelló).

Una vegada confirmada l'ajuda per part de Fundació Caixa Rural Vila-real, s'ha de descarregar i emplenar el formulari corresponent, segons el tipus d'ajuda concedida (material o econòmica) i fer-ho arribar al punt d'atenció de la Fundació (plaça de la Vila, 3, Vila-real, Castelló).